INTELLECT
mr. drs. H.J. van der Tak
advocaat

advies en strategie intellectuele eigendom
06 33 666 555

Intellect BV
Moersbergen
Moersbergselaan 17
3941 BW Doorn

Postbus 186
3940 AD Doorn

info@intellect.nl
www.intellect.nl

KVK 28078372
Mededeling conform bijlage 8 behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur (Roda):
HJ van der Tak heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) de volgende hoofd- en sub rechtsgebieden geregistreerd:

Intellectueel eigendomsrecht
Algemene praktijk - Burgerlijk recht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.